Wydarzenia

Konferencje, spotkania...

I Konferencja
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
Rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna
Warszawa, 19 kwiecień 2008r

Anna Król-Kuczkowska: Światy osobne czyli o uszkodzeniu więzi

Gość honorowy prof. Emanuel Berman: Relacja Klein – Winnicott a debata wokół rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej

Maciej Pilecki: Rodzina – rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna

Piotr Drozdowski: Granice i kierunki rozwoju orientacji psychodynamiczej w psychoterapii

Emanuel Berman

Profesor Emanuel Berman jest analitykiem treningowym i superwizorem Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychologiem kliniczny pracującym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Haifie, jest autorem wielu artykułów publikowanych w International Journal of Psychoanalysis czy Psychoanalytic Dialogues (N.Y.C.), którego jest również redaktorem. Redagował i opatrywał wstępem publikacje książkowe dotyczące analizy teorii psychoanalitycznych, głównie Freuda i Ferencziego. Profesor Berman ma polskie korzenie – mówi i rozumie po polsku. Gościł już w Polsce z interesującymi wykładami dotyczącymi współczesnej myśli psychoanalitycznej i dzielił się swoimi niestandardowymi poglądami na temat korzystania z tej teorii w praktyce klinicznej.

Konferencja odbędzie się Warszawskim Domu Technika NOT,
Warszawa, ul. Czackiego 3/5 sala „Kominkowa” (parter)

Opłatę konferencyjną w kwocie 260 zł należy wnieść na konto
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

06 1060 0076 0000 3200 0126 0336

z dopiskiem „Emanuel Berman”

Wszelkich informacji udziela Agnieszka Iwaszkiewicz pod telefonem: + 48 605 737 446 lub można je znaleźć na stronie internetowej PTPPd www.psychodynamika.pl

ZAPRASZAMY


« powrót